Praha 12 (vzniklá roku 1994 odpojením se od Prahy 4) se nachází na jižním okraji Prahy na výměře 2333 ha. Je tvořena pěti katastrálními územími, a to KÚ Modřany, Komořany, Cholupice, Točná a Kamýk.

Nejstarší důkazy o osídlení našeho regionu sahají až do první poloviny 6. století př. n. l. V té době se tu postupně vystřídali kmeny keltské, germánské a krátce po přelomu letopočtu kmeny slovanské. První zmínkou o Modřanech je pak darovací listina Soběslava II. z roku 1178. Název Modřany (a Komořany, jelikož obě obce jsou historicky úzce propojeny) může být odvozen buď od modře kvetoucí lužní rostliny (pravděpodobně hyacintu modrého), modřínových porostů, nebo pohanské bohyně Morany, jejíž socha stávala na bývalých pohřebištích. Roku 1936 jsou Modřany povýšeny na městys, o 27 let později pak povyšují na město. V lednu 1968 se pak Modřany stávají součástí Prahy.

Současně s Modřany se součástí Prahy stávají i Komořany. První zmínka o nich, jako osadě, pochází z roku 1088, kdy je použit výraz „Comoraz“, neboli ves komořanů, lidí, bydlících na pozemcích královské či vrchnostenské komory. V polovině 19. století již obec Komořany vytváří společnou politickou obec s Točnou. Samostatnou obcí se stávají 20. května 1957, avšak 14. června 1964 jsou připojeny k obci Modřany.

Točná je bývalá osada, která se po 2. světové válce oddělila od Komořan a stala se samostatnou obcí. Avšak roku 1960 je připojena k obci Cholupice. V této obci bývala středověká tvrz, která po roce 1650 zpustla. K Cholupicím také přiléhá keltské opevnění Šance, které společně s Hradištěm nad Břežanským údolím utvářelo pevnostní soustavu již v letech před Kristem. V roce 1974 jsou obě obce připojeny k Praze.

Nejmladší částí Prahy 12 je KÚ Kamýk, které se připojilo 1. ledna 1989. Kamýk, jehož název je odvozen z názvu kopce a lesa, u něhož se čtvrť nalézá, zahrnuje část sídliště Lhotka a Libuš.

Na území Prahy 12 se nachází několik zajímavých přírodních lokalit. Nejvýznamnější z nich jsou bezesporu přírodní památka Modřanská rokle a přírodní památka Cholupická bažantnice. Dalšími přírodními zajímavostmi jsou pak lokality jako Točná-Šance nebo V Hrobech, satelitní území Modřanské rokle, či modřanské tůně. Historický významnými objekty jsou například viniční dům, o němž je zmínka v darovacích listinách Soběslava II. z roku 1178, nebo kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož existenci nezpochybnitelně dokládá seznam farních kostelů z roku 1348. Nepřímá zpráva však pochází již z roku 1327.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha_12